AstraZeneca Pharmaceuticals LP Key Account Manager Oncology (woj. dolnośląskie) in Warsaw, Poland

Stanowisko: Key Account Manager Oncology

(województwo dolnośląskie)

Cel stanowiska:

Całościowa odpowiedzialność za wdrażanie i utrzymanie strategii promocyjnej dla określonych produktów poprzez strategiczne zarządzanie kluczowymi jednostkami na podległym terytorium. Budowanie pozycji i marki AstraZeneca oraz jej produktów w podległym terytorium.

Główne obowiązki:

BUDOWANIE PLANÓW STRATEGICZNYCH DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWYCH DLA TERYTORIUM

(Key Account Plan) POPRZEZ:

 • Analizę terytorium

 • Analizę i weryfikację podległych placówek

 • Samodzielne strategiczne planowanie działań w oparciu o analizę terytorium i jednostek

 • Efektywne wdrażanie planów i strategii, aby osiągnąć założone cele

 • Monitorowanie i weryfikacja efektywności podejmowanych działań

BUDOWANIE I ROZWIJANIE POZYCJI ASTRAZENECA I JEJ PRODUKTÓW W OKREŚLONYCH INSTYTUCJACH

 • Monitorowanie dostępności produktów AstraZeneca dla określonych instytucji leczniczych poprzez:

 • Wprowadzanie i utrzymanie produktów AstraZeneca w receptariuszach szpitalnych

 • Monitorowanie programów centralnych inicjowanych przez NFZ i/lub Ministerstwo Zdrowia

 • Monitorowanie przetargów na produkty lecznicze, w których występują produkty AstraZeneca oraz prowadzenie działań okołoprzetargowych zgodne z procedurami AstraZeneca i obowiązującymi ustawami i przepisami prawnymi

BUDOWANIE, UTRZYMANIE I ROZWIJANIE RELACJI Z KLIENTAMI:

 • Strategiczne planowanie oraz realizacja współpracy z najważniejszymi klientami i decydentami (m.in. KOLs, ordynatorzy, dyrektorzy szpitali, personel HCP, farmaceuci, oddziały NFZ, laboratoria)

 • Regularne kontakty z kluczowymi klientami, w celu promocji produktów AstraZeneca oraz zapewnienia pełnych i aktualnych informacji na temat ich dostępności

 • Regularna aktualizacja listy klientów docelowych i poszukiwanie nowych klientów dla produktów AstraZeneca stosowanych w lecznictwie zamkniętym

 • Regularne raportowanie według ustalonych w AstraZeneca standardów

Umiejętności i kwalifikacje

 • Wykształcenie wyższe

 • Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku Partnera ds. Klientów Kluczowych oraz/lub Specjalisty ds. Kluczowych Klientów potwierdzonymi wysokimi wynikami pracy

 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku szpitalnym.

 • Znajomość rynku onkologicznego (doświadczenie w pracy w onkologii)

 • Znajomość i doświadczenie w pracy z programami lekowymi będzie dodatkowym atutem

 • Znajomość zagadnień diagnostyki molekularnej będzie dodatkowym atutem

 • Umiejętność nawiązania partnerskiego dialogu ze środowiskiem opiniotwórczym i decyzyjnym

 • Wnikliwa ocena/analiza sytuacji w szerokiej perspektywie biznesowej

 • Umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się możliwości i potencjalne ryzyka

 • Samodzielność i własna motywacja

 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych i uwarunkowań związanych z lecznictwem zamkniętym

 • Konsekwencja w działaniu

 • Wysoki poziom decyzyjności

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Sprawna obsługa komputera (zwłaszcza pakiet MS Office)

 • Prawo jazdy (kat. B) i praktyka w prowadzeniu samochodu

 • Doskonałe umiejętności interpersonalne

 • Wysoki poziom pracy zespołowej i współpracy

 • Bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej

Kluczowe kompetencje:

 1. Strategiczne rozumienie biznesu

 2. Zarządzanie jednostkami i projektami

 3. Umiejętność komunikacji i budowania relacji

 4. Współpraca cross-funkcyjna i przywództwo

Next Steps – Apply today!

To be considered for this exciting opportunity, please complete the full application on our website at your earliest convenience – it is the only way that our Recruiter and Hiring Manager can know that you feel well qualified for this opportunity. If you know someone who would be a great fit, please share this posting with them.

AstraZeneca is an equal opportunity employer. AstraZeneca will consider all qualified applicants for employment without discrimination on grounds of disability, sex or sexual orientation, pregnancy or maternity leave status, race or national or ethnic origin, age, religion or belief, gender identity or re-assignment, marital or civil partnership status, protected veteran status (if applicable) or any other characteristic protected by law.