AstraZeneca Pharmaceuticals LP Vi söker Verksamhetsutvecklare till AstraZenecas största produktionsanläggning, Sweden Operations, i Södertälje! in Södertälje, Sweden

Som Verksamhetsutvecklare kommer du att få möjlighet att utveckla och implementera metoder, verktyg och arbetssätt (produktionsteknik) inom avdelningen Operational Excellence, Lean och Business Process Management. Vi bidrar till ett starkt produktionssystem genom tillämpning av Leanmetoder (t.ex. standardiserat arbetssätt, systematisk problemlösning, simulering, daglig styrning, ständiga förbättringar) och en positiv utveckling av Sweden Operations målbild. Som Verksamhetsutvecklare utvecklar du även dig själv och du får på kort tid ett stort kontaktnät.

På AstraZeneca tar vi tillfället till förändring när vi ser det och får det att hända, eftersom varje möjlighet, hur liten den än är, kan vara början till något stort. Att leverera livsförändrande läkemedel handlar om att ha entreprenörsanda – hitta ögonblicken och förstå deras potential.

I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – Sweden Operations. Nästan 40% av företagets läkemedelsvärde produceras inom Sweden Operations och distribueras över hela världen. AstraZeneca har också beslutat att investera ytterligare i Södertälje genom att utöka verksamheten med en högteknologisk tillverkning för biologiska läkemedel.

Vi är c:a 20 personer på avdelningen och sitter placerade i Snäckviken, vi arbetar även mycket i Gärtuna. Vi stödjer alltså hela Sweden Operations, individuellt eller i mindre grupper, i deras förbättringsarbete!

Ansvarsområden för tjänsten är huvudsakligen:

 • Leda och stödja implementering av metoder, verktyg och arbetssätt kopplade till AstraZenecas Produktionssystem. Detta innebär arbete med Leanmetoder, ex Standardiserat arbetssätt, systematisk problemlösning, simulering, daglig styrning, ständiga förbättringar.

 • Utveckla och förvalta metoder, verktyg och arbetssätt kopplade till AstraZenecas Produktionssystem.

Din roll

Du ansvarar för att:

 • Träna och coacha verksamheten i metoder, verktyg och arbetssätt inom området Lean /AstraZenecas Produktionssystem

 • Utveckla och förvalta utbildningsmaterial inom området Lean / AstraZenecas Produktionssystem

 • Genomföra kartläggningar, studier och produktionssimuleringar i syfte att uppnå effektiva flöden, layouter, bemanning och arbetssätt

 • Utföra revisioner av mottagande verksamhets tillämpning och effekt av implementerade metoder, verktyg och arbetssätt

 • Sprida goda exempel inom Sweden Operations.

 • Leda och medverka i aktiviteter för att identifiera och eliminera grundorsaker till avvikelser

 • Bidra till den strategiska utvecklingen av den egna avdelningen.

 • Tillsammans med verksamheten nå de uppsatta målen.

Vi förutsätter

 • Att du har teknisk bakgrund, gärna högskoleexamen/civilingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper som du tillgodogjort dig i arbetet

 • Att du har minst ca 5 års arbetslivserfarenhet

 • Att du behärskar engelska i såväl tal som skrift

Framgångsfaktorer

 • Erfarenhet från produktion, läkemedel och/eller konsultativ verksamhet är meriterande

 • Gedigen kunskap om produktionssystem och deras betydelse för verksamhetens utveckling

 • Goda kunskaper i förändringsledning (erfarenheter kring förändringens fyra faser/förändringskurvan)

Som person är du nyfiken och driven. Du är lyhörd gentemot din omgivning har ett tydligt fokus på kundvärde och verksamhetsförbättring. Du känner väl till dina styrkor och utvecklingsområden och du försöker omge dig med personer som kan komplettera dig samtidigt som du tar ett stort ansvar för din egen utveckling.

Så här går du vidare

För eventuella frågor och utförligare information om tjänsten, kontakta Inge Henriksson, tel. 08 – 553 52862.

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2019. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.