AstraZeneca Pharmaceuticals LP Processingenjörer till AstraZeneca Sweden Operations, Södertälje in Södertälje, Sweden

Vill du jobba i en drivande roll, med stora utvecklingsmöjligheter nära hjärtat på ett av världens ledande läkemedelsföretag?

På AstraZeneca tar vi tillfället till förändring när vi ser det och får det att hända, eftersom varje möjlighet, hur liten den än är, kan vara början till något stort. Att leverera livsförändrande läkemedel handlar om att ha entreprenörsanda – hitta ögonblicken och förstå deras potential.

AstraZeneca har sin största tillverkning i Södertälje, där omkring 40% av företagets läkemedelsvärde produceras och distribueras över hela världen. Sweden Operations är även lanseringssite för bolaget. AstraZeneca har beslutat att ytterligare investera i Södertälje genom att utöka verksamheten med en helt ny högteknologisk tillverkningsenhet för biologiska läkemedel vilket är en investering på runt 285 miljoner USD.

Inom Sweden Operations finns flera tillverkningsenheter, sk Process Execution Teams (PET) och vi söker nu flera processingenjörer för tillsvidareanställning till tre av dessa tillverkningsenheter i Södertälje –Freeze Dried Devices Inhalation, Oral Solid Dosage och Turbuhaler - Pumpspray

 • PET FDI (Freeze Dried Devices Inhalation) har sin verksamhet i Gärtuna. De tillverkningsprocesser som används är beredning, fyllning av både våt och torr produkt, frystorkning och packning.

 • PET OSD Formulation (Oral Solid Dosage) som är Sweden Operations största tillverkningsenhet har sin verksamhet i Gärtuna och producerar tabletter och kapslar.

 • PET Turbuhaler - Pumpspray har sin verksamhet i Snäckviken och ägnar sig åt beredning av substans samt fyllning och packning till färdig device för turbuhaler och pumpspray-produkter.

Att arbeta i en betydelsegivande miljö som både påverkar Sveriges bruttonationalprodukt och människors hälsa är mycket stimulerande, vilket bidrar till en positiv och hjälpsam kultur. Ett jobb inom ett PET är utåtriktat, utvecklande och går i snabb takt.

Din roll

Som processingenjör rapporterar du till chef processteknik och du tillhör en processteknikgrupp om ca 15 stycken processingenjörer. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt nära produktionen och hantera olika processtekniska frågeställningar. Du kommer att stödja tillverkningen och vara processteknisk expert för ett flertal processer. Arbetet är självständigt, varierande och bedrivs i nära samarbete med andra funktioner inom företaget.

Exempel på uppgifter

 • utreda och åtgärda processrelaterade produktionsavvikelser

 • initiera och driva tvärfunktionella förbättringsprojekt/initiativ

 • ingå i/vara delprojektledare i projekt för införande av nya produkter

 • delta i/leda verksamhets- och investeringsprojekt

 • leda och genomföra validering och kvalificering

 • initiera och driva ändringsärenden

 • medverka som processteknisk expert vid myndighetsinspektioner

 • ingå i/leda olika tvärfunktionella team framförallt nära produktionen

Vi förutsätter

 • att du har en teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot kemi, biologi, process- eller maskinteknik.

 • att du har goda kunskaper i både svenska och engelska och uttrycker dig väl såväl i tal som i skrift

 • att du tycker om att leda tvärfunktionella grupperingar där framdrift är en avgörande faktor

 • att du trivs i en drivande och utåtriktad roll som verkar i en miljö med hög förändringstakt

Du vet hur man driver processarbete och förstår samverkan mellan produktkrav, material, process och maskin. Denna erfarenhet kan du ha erhållit både från arbetslivet eller via studier.

Det är meriterande att ha erfarenhet från läkemedelstillverkning, goda kunskaper i GMP samt kunskap om lean och förbättringsarbete. Då vi ständigt utvecklar verksamheten och digitalisering alltmer blir en del av verksamheten är erfarenhet och kunskap kring hård- och mjukvara för produktionsuppföljning meriterande.

Olika erfarenheter är extra merititerande för de olika PET:en

PET FDI: Inom PET FDI letar vi särskilt efter dig som har kompetens inom aseptik och steriltillverkning.

PET Turbuhaler- Pumpspray: Har du kunskaper inom automation är det särskilt meriterande men inget krav.

PET OSD: Inom PET OSD är erfarenhet av NPI arbete dvs introduktion av nya produkter samt systematisk problemlösning meriterande.

Om du har några av dessa erfarenheter nämn gärna det i ditt personliga brev.

Framgångsfaktorer

Viktiga personliga egenskaper är att du är strukturerad, har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har initiativförmåga, driver ditt arbete självständigt och kan leda tvärfunktionella team för att nå uppsatta mål. Du har ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du är flexibel och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.

Så här går du vidare

För mer information om tjänsterna kontakta PET FDI Linda M Nilsson 08 553 25845, PET OSD Jan Norling 08 552 56662, PET Turbuhaler-Pumpspray Ann Persson 08 552 51234 alt Annette Garcia Reverter 08 553 21225.

Ansök med både CV och personligt brev. Beskriv gärna varför du ser dig själv som en blivande Processingenjör på AstraZeneca i ditt personliga brev.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2019!

Urval och intervjuerna kommer ske löpande under annonseringstiden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.